Důvody, proč člověk chce do Nebe

V REKONSTRUKCI

Mnoho klamných učení je postaveno na lživých pohnutkách, kvůli kterým lidé chtějí do „nebe“. Nejčastější pohnutkou je touha zachránit si tělesný život a nebo strach ze smrti.

Nebe ale není způsob, jak si „zachránit život“

Satan se chce vydávat za boha a proto musí přicházet se SKORO STEJNOU NABÍDKOU, jakou lidé očekávají od pravého Boha Stvořitele. Tou “velice podobnou nabídkou” jsou různé varianty „cesty do Nebe„.

Lživá učení proto nabízejí „Nebe“ jako vylepšené pokračování tělesného života. Například se spoustou jídla, všech možných tělesných prožitků, rozkoší či přímo sexuální blaženosti (např. v islámu). To učí falešná učení démonů, která používají k lákání tělesných pojmů. Využívají při tom faktu, že lidem jsou tělesně prožitky velmi blízké (chápou je i bez přemýšlení) a celý život je hledají, často marně.

Spasení je tedy dar, který dostává člověk k tomu, aby mohl růst v Pravdě a spravedlnosti. Poté platí to, co vyučoval Ježíš v podobenství o družičkách. Člověk je povolán, ale musí být stále připraven se na Boha stále ptát, Boha hledat a v Pravdě vytrvat, aby po cestě “neusnul” a nebyly mu “zavřeny dveře”.

Nauka, že Spasení je zároveň Věčný život je nesmyslná

Její vyznavači špatně chápou, co mají dělat. Místo aby se zkoumali a prověřovali a žili v Boží Pravdě, často jen hltají učení Světa a Satanovo nauky o zvládání TĚLA. Přitom nauky askeze a zvládání tělesných potřeb nejlépe jdou právě démonickým kultům. Cesta někam, kde člověk dosáhne naplnění všech tělesných potřeb je lákavá pro všechny, včetně lidí, co Boha nenávidí. Kdo by si ale chtěl zachránit život, ztratí jej!

Proto je na ní možné nalákat všechny, včetně těch, kteří milují sami sebe tak, že by se chtěli “pojistit na věčnost”. Velkým problémem je láska k penězům a k pozemským statkům. Povolaných je hodně, ale vyvolených málo.

“Nebe” není podle toho, jaké člověk chce. Je jen jedno a není dokonalým naplněním tělesných potřeb pozemského života, nýbrž je existencí zcela novou, bez nutnosti naplňování potřeb tělesnosti.

Život v hojnosti je v Bibli popsán tak, když člověk umírá “nasycený svými dny”.

Pro existenci v Boží přítomnosti je důležitá hlavně láska k Bohu, k Pravdě a ke spravedlnosti. Existence v Boží přítomnosti je znemožněna pro bytosti křivé a zrádné povahy, které mají v nitru zlo. Satan proto připravuje spousty falešných nauk proto, aby oklamal lidi a pěstoval v nich zrádné a zlé myšlenky i tehdy, když si lidé myslí, že „do Nebe“ právem patří.