Duchovno a sexualita

Sexualita, tělesné touhy a tělesné chtíče nikterak nesouvisí s duchovním životem.

Jedná se o normální mechanismy andělských Mocností řídících rozmnožování, a to, že na to člověk neustále myslí vůbec neznamená, že se jedná o nějaký význam spjatý s duchovnem.

Láska mezi mužem a ženou má své dvě funkce. První je ryze rozmnožovací a s láskou duchovní nemá naprosto NIC společného. Tyto mechanismy řídí speciální druh duchovních bytostí, andělů, kterým říkáme Mocnosti. Druhá fukce lásky mezi partnery je potřeba druhého člověka jako taková, která je na sexuální lásce logickým způsobem vázána a trochu již připomíná lásku duchovní. Hlavním rozdílem proti duchovní lásce je ovšem to, že není vázána na konkrétního partnera a je možné partnera vyměnit a přitom cítit stejný druh lásky, protože partner nemusí být konkrétní danou bytostí.

Bude tedy vždy pošetilé, pokud se bude člověk snažit aplikovat vyšší duchovní principy na partnera, kterého si vybírá čistě z tělesných pohnutek. Budete rozčarováni, zmateni a vše se vám bude zdát pokroucené nebo dokonce zvrácené a nepřijatelné.