Charakteristika MOŠ

Charakteristika Mluvícího Obrazu Šelmy je v Bibli jasně popsána, a to následovně:

AtributBiblePoznámky
Vyroben lidmi„…a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila.“ Zj. 13:14
„Život“ vdechnutý Druhou Šelmou (začne se projevovat jako živá bytost)„A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil…“ Zj. 13:15
Nechá zabít každého, kdo se mu nepokloní (kdo ho odmítne poslechnout)„…a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy.“ Zj. 13:15
Nikdo nebude moct kupovat ani prodávat, pokud nebude mít Zn. Šelmy, nebo její jméno nebo číslo jejího jména„A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch, nebo jméno šelmy, nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ Zj. 13:18