Smysl života

Spoustu lidí se ptá na otázku: „Jaký je vlastně smysl života?“

Smyslem života je poznat Boha, svého Otce a Stvořitele, a mít s Ním osobní vztah. To je ten skutečný důvod, proč tu jsme.

Bůh stvořil člověka ke Svému obrazu a podle Své podoby, aby s Ním člověk mohl mít osobní vztah a společenství. Ovšem ne z donucení, nýbrž z vlastního svobodného rozhodnutí.

Bezbožní lidé hledají smysl života všude možně, převážně v tělesných věcech tohoto světa. Smyslem života je pro ně všechno možné, od manželství, přes koníčky až po starý dobrý majetek. Ne že by tyto věci byly něco špatného, avšak hlavnímu smyslu života – poznání svého Stvořitele, se nevyrovná nic z tohoto světa.