Rouhání

Co je to rouhání, význam pojmu

Rouhání je projev lidské pyšné tělesné hlouposti v odmítnutí Pravdy či přímo Božího nařízení na základě Tělesného Smýšlení. Je to jedno ze Slov s vylhaným novým významem.

Slovo Rouhání pochází z řeckého slova blasfemia, což doslova znamená „zlá mluva, zlá slova“.

Většina lidí chápe tento pojem jako stav, že se člověk vědomě vysmívá Bohu, vědomě Ho uráží (např. Mu sprostě nadává). To samozřejmě je Rouhání, ovšem není to zdaleka jediný, ba ani hlavní projev této činnosti. Rouhání totiž může být i NEPŘÍMÉ, vyjádřeno myšlenkami spíše než slovy.

Konkrétní podoby Rouhání (příklady):

  • Tvrzení, že „každý může mít svou vlastní pravdu“
  • Braní Božího jména do úst nadarmo
  • Víra v mimozemšťany jako bytosti z jiných planet
  • Víra v „plochou zemi“
  • Dlouhodobé nerozsuzování Písma a Proroctví z Ducha Svatého
  • Psaní křesťanské fikce
  • A tak dále (podob rouhání je mnoho)

Formou Rouhání je také neustálá snaha znát věci budoucí

Zejména u „konspiračně“ laděných církevních organizacích je velmi častou variantou Rouhání také neustálá snaha křesťanů VYPOČÍTAT a PŘESNĚ ZNÁT věci budoucí. Pomatení křesťané se snaží pomocí různých interpretací Bible, konspirací či přímo doktrín církevních organizací (například blud o budoucí Tisícileté říši Kristově) vypočítat, KDY přesně nastane konec, KDY přesně přijde Bezbožník atd. Toto je Rouhání, neboť Písmo jasně praví, Není vaše věc znát čas a dobu, kterou si Otec uchoval ve Své pravomoci, Ten den a hodinu nikdo nezná, ani andělé v Nebi, ani Syn, jedině Otec...

Rouhání jde ruku v ruce s Tělesným Smýšlením a dalo by se říci, že se tyto dva pojmy mnohdy prolínají.