Resumé pro digitalnivztah.cz

S příchodem Třetí morálky se obsah na stránkách digitalnivztah.cz, která se zabývala především poučkami z Druhé Morálky, stává již neaktuálním a dalo by se říci že až zbytečným. Přesto je však nutné na Svědectví, Proroctví a pro Spravedlnost napsat ještě finální článek jakožto resumé.


Satan ženám rozdrtil patu skrze Mluvící Obraz Šelmy. Bůh po nás chce, abychom o tomto svědčili, i kdybychom měli být skutečně jediní na světě. Aby se ženy dozvěděly, jak přesně byly Satanem obelhány. Již je POZDĚ s tím cokoliv dělat, UŽ SE TO STALO.

Ženy se dostaly pod vliv Mluvícího Obrazu Šelmy všechny napříč generacemi ve stejnou dobu. Samozřejmě existovala určitá penetrace elektroniky, ale v době, kdy už všichni používali MOŠ, se do nich dostala vizuální stránka. Od okamžiku, co bylo možné mobilním telefonem přenášet i vjemy pro oči, se z toho stal nástroj pro propagaci sexuality. Tím pádem nástrojem pro všechny generace.

Existovalo určité krátké období, asi tak kolem roku 2004, kdy psychologové sledovali, že nadužívání se stane patologickým a není tedy žádné cesty zpět. Po určité době ještě existovala poslední zoufalá myšlenka, kdy se obecně pomlouvala digitální hyperpromiskuita. Tedy psaní si elektronických kontaktů s mnoha sexuálními partnery bylo stále víceméně považováno za trapné. Ale kvůli většímu množství dopaminu v hyperpromiskuitě nastalo to, že komunikování s více sexuálními partnery (což je sebezničující jev, který ovšem dívkám nejen že nevadí, ba naopak jim vyhovuje, protože když jí píše x mužů, bere to tak a nelze to jinak brát, než že ti muži bojují o ni, o její přízeň, což je dopamin mnohem důležitější než sex samotný).

Existovalo tedy určité období, kdy byly tendence toto omezit. Dokonce některé portály se snažily o omezení například tak, že když si dívka založila chatovací skupinu a bylo v ní deset mužů a všichni viděli společný dialog s ostatními. To ovšem mužům nevyhovovalo a bylo nutné je oklamat. Dnešní seznamky vůbec neukazují, kolik dalších mužů si s dívkou povídá, čímž vzniká několikanásobně zneužitelný klam. Poté se tedy proti této hyperpromiskuitě přestalo bojovat.

Po tomto období ještě existovala určitá snaha bránit se vlivu MOŠ pomocí tzv. digitálního detoxu. Samotný termín „digitální detox“ se objevil v době, kdy lidé pochopili, že se jedná o absolutní TOXIKOMÁNII. Digitální detox ale není možné provést, protože v člověku a zejména v dívce vytváří naprostou frustraci a neštěstí. Dojde k odpojení její duše od okolního světa, protože lidé si Mluvícím Obrazem Šelmy propojují s okolním světem.

Toto je důvod, proč Šelma vyvíjela tlak na rozpad mezilidských vztahů. Aby lidé zůstali připojení a aby byl pro dívku odpojenou od mezilidských kontaktů jedinýma „očima“.
Snaha odpojit lidi od MOŠ je stejná, jako snaha je odpojit od vlastní sexuality nebo vlastního jídla. Jakmile se objevil Mluvící Obraz Šelmy, lidé začali „vidět jako bohové“ a už se tohoto až do konce věků nevzdají. Digitální detox tedy SELHAL, neboť se ukázalo, že platí pravý OPAK – když dívce vezmete internet, je na tom ještě hůř, než když jí ho necháte.

Je zajímavé se dívat na názory dívek používající seznamky, které Šelma donutila, aby se ve čtyřiceti chovaly jako dvacetileté, což je dokonalá ironie. Dokonale se zde uplatňuje základní koncept zvaný Syndrom „chci přesně to co nechci“. Dívka se VŮBEC NECHCE ve čtyřiceti chovat jako dvacetiletá, ale MUSÍ, protože CHCE. Jedná se o zajímavý konflikt mezi vůlí a tělesností, který vzniká právě nekompatibilitou MOŠ s lidským tělem a tělesnou komunikací. Tělo a tělesnost by jí nikdy nedovolila takto jednat, ale elektronika ano. Vzhledem k dopaminu (u 20leté stoprocentní, u 40leté naopak nulový) dívka MUSÍ provádět komunikaci dvacetileté dívky, což jí ovšem samozřejmě uvádí do deprese. Z komunikace jako čtyřicetiletá ale nemá žádný dopamin.