Příběh Mluvícího Obrazu Šelmy

Od Edenu po Internet

Vzestup Gnosticismu

A) Jak následovníci Ježíše Krista začali šířit víru po celém známém světě, potýkali se s nejrůznějšími falešnými naukami, herezemi. Jednou z nejvýznamnějších z těchto herezí byl Gnosticismus.

B) Gnosticismus vycházel z okultních pohanských náboženství a z myšlenek řeckých filozofů, jako byl například Platón.

Druhá Morálka