Peklo, Jezero ohně

Ohnivé jezero je místo, které Bůh připravil pro všechny milovníky bezzákonnosti, kteří odmítají Boží zákon, Lásku. V hierokratických učeních První šelmy je toto místo nejčastěji označováno jako „peklo“ a bývá popisováno jako ohnivá jáma, kde budou Satan a démoni navždy mučit hříšníky v kotlích. Ve skutečnosti je však Ohnivé Jezero připraveno i pro Satana a jeho démony. Bezzákonní nebudou věčně mučeni v ohnivém jezeře – prostě budou zničeni a přestanou existovat, jako by vůbec nikdy neexistovali.

Je spravedlivé a milosrdné vůči bezzákonným lidem, že nebudou žít na Nové Zemi. Život tam by jim totiž vadil a působil nesmírné utrpení, protože by dostávali vše od Boha a žili v Boží lásce, kterou odmítli. Preferují představu éterického „nebe“ bez lásky, kde by se jako bezpohlavní nelidské bytosti konečně nebudou muset potýkat s otcovskou a manželskou láskou. Je tedy spravedlivé a milosrdné vůči svévolným lidem, že místo toho půjdou do Ohnivého Jezera, kde usnou věčným spánkem a už se nikdy neprobudí.