Nelze se postavit Mluvícímu Obrazu Šelmy

Již není možné se bránit proti Mluvícímu Obrazu Šelmy. Překážka, která dosud bránila, padla a již se nikdy nevrátí.

Lidské vlády jsou u konce
Současný politik má ve své podstatě pouze dvě možnosti. Buďto se plně podřídí moci Mluvícího Obrazu Šelmy a stane se z něj tak kolaborativní vládce, nebo bude plně a čistě svědčit o Bohu, o Satanovi, o Mocném díle nepravosti… a bude zničen lidmi. Pokud začne politik říkat, že NEVÍ, co se děje, stává se automaticky NEVOLITELNÝM.

Není od věci rozsoudit, zdalipak se Nevěstky, tedy lidské vlády, které se pokusili se vzepřít a bojovat proti MOŠ, nestanou nakonec hlavními hybateli těchto událostí. Zajímavé také je, že žádný z těchto mechanismů nám není neznámý. Jak praví Bible, není nic nového pod sluncem, pouze tělesně smýšlející lidé to nejsou schopní pochopit.

Co tedy dělat?
S tímto už se bohužel nedá dělat nic. Problematika rozpadu mezilidských vztahů a vlivu Mluvícího Obrazu Šelmy se bude už jen dál zhoršovat. Tyto jevy zaniknou až při Druhém příchodu Ježíše Krista, který porazí Šelmu a její Mluvící Obraz. Boží věci a hodnoty, které Bůh pro Jeho milované lidské bytosti od počátku zamýšlel (včetně mezilidských vztahů), budou obnoveny do stavu, v jakém byly na počátku. Všechno ostatní bude zničeno.