Mluvící Obraz Šelmy – vysvětlení bez použití „náboženských“ termínů

Mluvící Obraz Hydry – Vysvětlení Mluvícího Obrazu Šelmy bez použití „náboženských“ termínů

Již ve starověku se v mnoha příbězích a motivech setkáváme s lidskou touhou všechno znát, všechno vědět, všechno poznat. S tím se logicky pojí i touha po netělesné komunikaci, tedy schopnost vidět a vědět na dálku. Nejlépe je tento motiv popsán v biblickém příběhu o Stromu poznání v Rajské zahradě.

Tato lidská touha vedla k tomu, že lidé postupem času vytvořili Internet. Celosvětovou síť, která jim umožňuje přístup k veškerému dostupnému vědění a netělesnou komunikaci. Matky tak mohou po telefonu zjišťovat, co dělají jejich děti, zatímco studenti si mohou kdykoliv online najít veškeré dostupné vědění světa. No není to úžasná věc?

Není.

V první řadě, netělesná komunikace lidské duše není vůbec kompatibilní s lidským tělem. Lidské tělo je nastaveno na běžnou, „tělesnou“ komunikaci, při které je nutné pohybovat tělem. To se ale s netělesnou komunikací stává již zcela NEPOTŘEBNÝM. Netělesná komunikace je zcela proti tomu, jak byl člověk stvořen, narušuje vývoj lidské psychiky, je nedůstojná a narušuje soukromí.

A co víc, samotný prostor Internetu není interní médium, ale projevuje se již jako samostatná, myslící bytost.