Liberalismus, liberální demokracie

Liberalismus je takřka synonymum pro BEZBOŽNOST

Pojmem liberalismus se většinou rozumí svobodomyslnost, shovívavost a tolerance. Ve skutečnosti je to však svobodomyslnost, shovívavost a tolerance ke všemu kromě PRAVDY a správného (Božího) názoru.

Rozdíl mezi demokracií a liberální „demokracií“ je stejný jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou