Konec světa, apokalypsa

Adventistické (a obecně všechny andělské Církevní Organizace Lidí) kladnou velký důraz na vykreslování Doby Konce jako období čipy označených lidí a policie, pronásledující Kristovce schovávajících se v ruinách zničených měst.

Toto je klamná konspirační teorie. Vychází z INTERPRETACÍ biblických pasáží, kdy Ježíš Kristus popisuje, co všechno se musí stát, než znovu přijde a nastane konec věků. Apokalyptická proroctví, kterými dnes řada lidí zaplavuje internet a jiná média, nemají žádný užitek pro Boží lid. Tato údajná „proroctví“ jsou jen konspirační teorie s křesťanskou nálepkou. Jedná se o Nepravost.

Proroctví podobného ražení mají lidi zastrašovat, nebo budit paniku. Je až s podivem, kolik křesťanů v dnešní době tento typ předpovědí vyhledává a nadšeně hltá, podobně jako jiní lidé vyhledávají nejnovější drby v bulvárních plátcích. Předpovědi často zahrnují silně apelující výzvy k evangelizaci a tlačí lidi strašákem krátícího se času, například: „zbývají už jen dva nebo tři roky“.

Nikoho však nelze donutit k víře strachem, stejně jako není možné tímto způsobem motivovat křesťany k evangelizaci. Ti, kdo skutečně následují Ježíše, o Něm mluví, protože Ježíš je středem jejich života, a nepotřebují nad sebou bič v podobě zastrašující předpovědi.

Bůh není manipulátor ani vyděrač, chce, aby Ho lidé následovali ze své vlastní svobodné vůle, ne proto, že se bojí, aby za rok nepřišel „konec světa“. Bůh také povolává své proroky v této době proto, aby bezpečně provedl svůj lid všemi duchovními nástrahami a Satanovými klamy, ne proto, aby přinášeli dech beroucí katastrofické scénáře.