Jaký význam má naplňování potřeb těla?

Naprosto žádný.

Naplňování tělesných potřeb je naprosto bezcenná aktivita, která nemá z duchovního hlediska žádný význam.

Nejde ani až tak o samotné jídlo, pití či sex, ale o potřebu. Člověk má pocit, že strašně musí naplňovat potřeby těla, že to strašně chce, potřebuje a nemůže bez toho být. Nemá pokoj, dokud se nenají, nenapije, nenavodí si orgasmus. Ale pak až toho dosáhne, zbyde jen zklamání a opětovná potřeba stimulu. Nikdy není „dost“, ale Mocnosti (Satanovo padlí andělé řídící tělesný rozum a pudy) neustále volají: „Najez se, napij se, zaslouž si!“

Snad i proto je psáno:

Každý, kdo by se napil z této vody, bude znovu žíznit. Kdo se však napije z vody, kterou mu dám Já, nebude žíznit už nikdy.