Emisaři Bezebožné Ohavnosti


Emisaři Bezbožné Ohavnosti (EBO) vnucují lidem lákavé bezbožné cesty z bezvýchodné totality

Kdo plácá prázdnými slovy a nesvědčí o moci Mluvícího Obrazu Šelmy, ten se stává emisarem Bezbožné Ohavnosti, neboť klame sám oklamán. Takový se pokouší o své vlastní interpretace, které Šelma okamžitě použije jako další klam.

Kolaborativní lidské vlády mají za cíl pomocí Mluvícího Obrazu Šelmy a jeho MOCI vytvořit bipolární celosvětovou totalitní moc, kterou lidé nebudou moci nikdy svrhnout. Dostanou tedy lidi do “beznadějné” situace, kdy se vzdají veškerého odporu a pokloní se Šelmě. Nakonec se emisarem Bezbožné Ohavnosti stane každý, kdo nepřijal lásku k Pravdě.

Aby se ale lidé kromě bipolárních ideologií dokázali také správně připravit na přijmutí své falešné záchrany Bezbožníkem, musí jim být tato možnost trvale připomínána “tajnými posly” skrze internet (tedy skrze MOŠ).

Tito emisaři představují lidem lákavé řešení cesty z bezvýchodné situace, a to odevzdání veškeré moci a veškeré úcty samotné Šelmě. Tuto Šelmu (Bezbožníka) zničí až Pán Ježíš Kristus při svém Druhém Příchodu na Zemi.

Zajímavou variantou emisařství jsou například “Bílé klobouky”.