Postup mluvícího obrazu šelmy

Služebníci satana věděli, na co mají tlačit, a potřebovali zavést onen mechanismus kletby, aby mohli začít tlačit na zničení peněz a odříznout lidi od stavu klidu a pokoje, aby je následně ve strachu mohli připoutat k mluvícímu obrazu šelmy. Zároveň jim zabránit, aby vyvíjeli cokoliv dalšího, ale podrželi si to, co už mají + obraz šelmy. Jinými slovy, dosáhnout stavu, kdy lidé budou na ulicích pálit výkaly, aby vůbec nezmrzli, ale zároveň budou stále mít internet.

Nikdo si nedokázal představit, jak by toto šlo udělat. Byly zaváděny režimy a mechanismy, jak trestat ty, kteří mají palivo, kteří spalují uhlí a ropu a nakonec je zbavit peněz. Na toto měla zelená ideologie green dealu mechanismy, o kterých nikdo nechápal, proč by tam měly být a které nedávaly vůbec žádný smysl. Pak si lidé zoufale a naivně mysleli, že když vypukla válka, green deal skončil. Jediné, co ale ve skutečnosti skončilo, je ekologická rétorika, která už tímto není za potřebí.

Celý green deal a jeho mapy globálního oteplování byly v podstatě kletba vyslovená nad zeměmi, které obrazu šelmy dosud vzdorují. Šelma nad nimi vyslovila kletbu, o čemž ostatně byla i klimatická konference v Glasgow. Nyní už všichni opustili ekologickou rétoriku zeleného údělu, a naopak se bude tvrdit, že green deal je výzva proti vzdorujícím státům. Na základě nezávislosti na ruském plynu a ropě se budou muset využívat ty nejzákladnější zdroje, které tu máme. Samozřejmě na tom ale nikdo nezbohatne, protože ten, kdo je bude těžit, dopustí se ekocidy a prohřešku proti kletbě, za což ho vláda potrestá odebráním podniku a peněz.

Pak přišel covid, který neexistoval z principu duchovního (proč by měly vakcíny někoho zabíjet), ale čistě z důvodu, aby obraz šelmy získal určitou pozici a moc nad lidmi. Dalo by se říct, že celá pandemie sloužila čistě pro to, aby ze všech lidí učinila ‚závisláky‘ na obrazu šelmy. Najednou se všichni lidé stali sledovači každé, i té nejmenší covidové konspirace. Tím se lidé vytrénovali a stali se závislí na mluvícím obrazu šelmy, který tak převzal nejen moc duchovní, ale pro nevěřící i matematicko-statisticko-psychologicky.

Nyní už toto může pouze sázet. Zaútočil na ty nejzákladnější lidské strachy, poté dostal zlost na ty, kteří mu chtěli uříznout jednu z hlav, a do toho všeho má rozjetou další agendu a zahájil tlak na zrušení peněz.

Celý burzovní trh funguje na základě důvěry v budoucnost, jinými slovy na základě toho, že lidé mají jistotu, co bude příští rok. Jakmile mluvící obraz šelmy tuto jistotu zlikviduje a přesvědčí lidi, že neví, co bude zítra (natož za rok), trh se okamžitě rozpadne. Ve společnosti díky internetu převládly už pouze negativní zprávy, které nakonec povedou k rozpadu důvěry v budoucnost, a to znamená k rozpadu burzovního trhu. Jednoho dne ono obchodování z nejistotou skončí v okamžiku, kdy bankéři prohlásí, že neví, jakou mají peníze vlastně hodnotu. Tím všechny lidské peníze skončí a bude nastolena pouze měna šelmy, jejíž užívání bude podmíněno znamením.

Všechny tyto události jsou napsány v Bibli již dva tisíce let, a vzhledem k naprosté shodě proroctví z událostmi těchto dnů již i pro nevěřícího NENÍ MOŽNÉ pochybovat o tom, že Bible je pravdivá, bez ohledu na názor člověka. Nastane okamžik, že bude naprosto jisté, že se vše odehrává podle Bible, a lidé tomu nebudou chtít věřit, i když nebude existovat vůbec žádný důvod tomu nevěřit, kromě lidské pyšné snahy odmítnout Boha – a přesně toto bude ono finální rouhání proti Bohu a Duchu Svatému, přesně to, o kterém Bible praví, že nebude odpuštěno.

Bůh tímto prostřednictvím svých proroků dává svému lidu hřivny, a je na Božím lidu, jestli ony hřivny rozmnoží (tím že o tom bude svědčit), nebo je Pánu vrátí.