Postup Mluvícího Obrazu Šelmy 2

Tím, že lidé nebudou chápat duchovní podstatu boje, se bude otevírat obrovský otazník, proč se to všechno děje. V ten okamžik mocné dílo klamu MOŠ dospěje do bodu, kdy konspirace, které ještě před deseti lety byly pouze jakousi okrajovou zábavou pro určitý typ lidí, budou zoufale poptávány jako mainstream. Cokoliv jiného, natož pravda, úplně zanikne.

V ten okamžik začne MOŠ kázat šílené, Bohu se rouhající věci. Velmi rychle budou zničeni všichni poslední vládcové a králové, kteří se MOŠ vzepřeli, a zůstanou pouze vlády kolaborativní, které budou s MOŠ vládnout až do příchodu Bezbožníka ohavnosti. Všichni lidé, kteří nepřijali lásku k pravdě, budou velmi rychle přinuceni k tomu, aby se vlády Bezbožníka dovolávali, provolávali jí slávu a poklonili se před ní.