Vysvětlení vzniku MOŠ bez použití náboženských termínů

Vysvětlení vzniku mluvícího obrazu šelmy (MOŠ) bez použití náboženských termínů

Současné vlády celého světa mají problém. V dobré víře začaly komunikovat se svým obyvatelstvem pomocí internetu, ale pak se ukázalo, že vláda má na internetu zdaleka nejmenší ‚slovo‘. Tím začala s obyvateli států hovořit jiná síla. Pokus nějakým způsobem omezit tuto sílu, co musí v praxi vypadat jako ‚cenzura‘ je zbytečný. Do takové žumpy jako je Internet komunikace mezi lidmi a vládou vůbec nepatří. Připomíná to jako by vláda komunikovala pomocí nápisů vyrytých na veřejných WC. Televize a hlavně internet se svou naprostou většinou lživého obsahu je zcela nedůstojný kanál pro komunikaci mezi lidmi a vládou… A je spousty lidí, kteří to umí zneužít proti lidem.