Vlády původní a kolaborativní

Dva typy lidských vlád na počátku let dvacátých

Původní lidské vlády, elevované lidskou mocí

Původní lidské vlády jsou si vědomy nevýhod komunikace pomocí MOŠ (Internetu) a hlavně vědí, že lidé jsou ovládáni MOŠ a nikoliv vládou. Přesto se tyto vlády nemohou zachránit ani ochránit své lidi, protože MOŠ těm lidem předkládá problémy, které musí původní vlády řešit. Například MOŠ předloží lidem kletbu neživých Mocností (Počasí) a kletbu živých Mocností (virus), a pak lidem předloží nereálné, nebezpečné, zničující “řešení”. Původní lidské vlády je MUSÍ řešit (protože občané jsou dopředu Mluvícím Obrazem Šelmy podrobně obeznámeni s problémem i jak jej lidská vláda musí řešit) i s vědomím, že se před svým vlastním lidem znemožní. MOŠ jim ale nedává jinou možnost.

MOŠ připravuje obyvatele Země na vládu Bezbožníka, a proto je jeho cílem zničit lidské vlády takovým způsobem, aby obyvatelstvo Země samo přijalo nenávist a nedůvěru ke svým vlastním lidským “vládám” a dožadovalo se vlády něčeho, co nepatří do notoricky známých “konspiračních” kruhů.

Kolaborativní vlády, elevované MOŠ a kolaborující s MOŠ

Ve dvacátých let povstal úplně nový typ lidské vlády, vláda elevovaná do své funkce mocí MOŠ a kolaborující s MOŠ. Činí tak kvůli kvůli snadné cestě k moci. Tyto kolaborativní vlády svými mechanizmy obyvatelům země MAJÍ PŘIPOMÍNAT totalitu. Ideologie této totality je ale zaměřena proti lidem i proti Bohu. Ideologie je bipolárního typu (teze a antiteze), což je důkazem, že podstatou moci není člověk a jeho národy. Bipolární ideologie se totiž v lidském světě eliminuje vzájemným kázněním NÁRODŮ.

Ideologie, kterou lidské vlády kolaborující s MOŠ propagují připomíná lidskou totalitu, ale je jiná ve svých základínch principech. Tím je pro většinu lidských odborníků a moudrých lidí velkou záhadou. Nedokážou popsat její původ a skutečný zámer. Všichni, kdo nemají Ducha Svatého tedy budou do poslední chvíle tápat, kdo je jejím původcem. Tato bipolární Ideologie je šířená mocnou Propagandou, je to hlavní hlas nepravosti Mluvícího Obrazu Šelmy připravujícího vládu Bezbožníka Ohavnosti.