Teleportace

Pod pojmem teleportace (dosl. přesun, přemístění na dálku) se rozumí metoda nepřímého přemisťování objektů, při němž je místo samotného předmětu přenášena informace o něm a podle ní je pak na místě určení předmět znovu ‚vytvořen‘.

V praxi by pokus o teleportaci živé bytosti vedl k jejímu nenávratnému usmrcení, neboť není možné pro člověka znovu zkonstruovat živou bytost poté, co došlo k jejímu rozložení. A i kdyby se snad nějakou náhodou podařilo sestavit dokonale celou mozaiku lidského těla, nikdy už nebude možné vdechnout člověku zpět život, neboť to náleží pouze Bohu.

Jinými slovy, teleportace živých bytostí se zachováním jejich života není možná, neboť by samotný akt vedl k jejich okamžitému usmrcení.