Proč to ty vlády dělají?

Mnozí lidé se ptají, proč současné vlády činí sebezničující a extrémně nepopulární kroky. Proč vlády nutí občany do povinného očkování, green dealu, ratifikace istanbulské úmluvy a dalších nesmyslů?

Je to dáno tím, že tyto vlády poslouchají mluvící obraz šelmy, který je nutí k tomu, aby se samy v očích občanů zdiskreditovali. Po určité době (při současné rychlosti možná už velmi brzy) bude nenávist občanů k vládám tak veliká, že si takřka všichni budou přát vlády svrhnout. Budou si přát, aby nastoupilo něco nového, nová vláda nového typu, která nikdy předtím v historii neexistovala.

Všechny současné kroky vlád kolaborativních s mluvícím obrazem šelmy nutně směřují k tomu, že všichni občané, a to i včetně těch, kteří jsou v současné době s těmito liberálními vládami spokojení, začnou vlády nenávidět a budou si přát je svrhnout.

A tehdy se satan, bezbožník ohavnost přihlásí a řekne: „Já vám pomůžu napravit všechny světové problémy, jen mě zvolte za svého vůdce.“