Ilumináti

Pojem ilumináti je označení pro mnoho tajných skupin uctívajících satana. Za zakladatele hnutí je považován bavorský filozof, církevní advokát a svobodný zednář Adam Weishaupt (1748-1830). Mnohé vlivné osobnosti (např. herci, politici) jsou členy tohoto satanistického hnutí.

Název pochází z latinského slova illuminatio, osvícení. Ilumináti byli skutečně ‚osvíceni,‘ ovšem nikoli světlem Božím, ale satanovým falešným světlem.

V současné době již nemá smysl probírat nejrůznější konspirační teorie o iluminátech, neboť na to již není čas a navíc dnes již není možné zjistit, na kolik jsou všechny tyto konspirace pravdivé a na kolik se jedná o výmysly, které rozšířil mluvící obraz šelmy.