Rozpoznávací znamení lidských a náboženských totalit

Lidská totalita vždy potřebovala feminitu. Každá lidská totalita vždy způsobila velký nárůst porodnosti. Lidské totality nesmírně potřebují správně uchopit feminitu a vychovávat dívky pro muže – bojovníky a sílu nové říše. Totalita duchovní (neboli anateická) chce naopak ženy vychovávat proti mužům, aby neměly děti, aby byly nepřátelé mužů. Usiluje tedy o použití ženské sexuální energie proti mužům a rodině.