MAXIMA REGULA mladého muže

Vážený mladý muži,

stojíte před úkolem zajistit pokračování naší kultury zplozením a vychováním další generace. Aby naše civilizace mohla existovat, musí každý mladý muž zplodit v průměru více než dvě děti. Pokud se tak nestane, dědictví našich otců a dědů vymizí.

Na tomto úkolu budete muset spolupracovat s dnešními ženami, které jsou bohužel vychovány destruktivně. Od první třídy jsou vyučovány zkoušet napodobovat mužskou sexuální strategii, ale jejich emocionální podstata se nezměnila. Jsou tedy vychovány tak, že nemohou prožít emocionální uspokojení v roli ženy. Žádné další vzdělávání je k tomuto uspokojení nepřiblíží, pouze je více oddálí od poznání pravdy.

Současná naše civilizace je femfašistická.  Ženy Jsou vychovány v domnění, že jsou mužům minimálně rovnocenné, že jsou vitalitou a společenským uvědoměním předurčeny převzít zodpovědnost za zakládání rodin a vychování nové generace. To samozřejmě není pravda a ženy to ničí tím, že je to činí pro muže nesnesitelnými.

Touto propagandou jsme zcela obklopeni a děti jí přijímají už v pohádkách, současníci jí sledují v televizních seriálech. Mladí chlapci jsou femfašistickou společností zostuzováni  a ponižováni veřejně tolerovanými syntetickými shit testy.

pokud projeví maskulinitu, tedy mužskou nadřazenost. Dívky mohou chlapce libovolně mlátit a vždy bude vinen chlapec.

Společenská morálka a “móda” říká jednu věc, skutečné emocionální potřeby a sexuální strategie zůstaly ženám (a i nám mužům) pořád stejné. Ženy dnes nemají žádné mantinely a žádná omezení v prosazování své sexuální strategie, hranice ženám v minulosti určovala obecně platná morální norma, kterou určovali muži. Domělá rovnoprávnost a neexistence zábran způsobuje, že přirozené ženské vlastnosti narostly do obludných rozměrů.

Emocionálně neuspokojitelné ženy se pohybují v bludném kruhu pokusů o uspokojení své sexuální role. Jediné co je v jejich moci je částečně se uspokojit rolí svobodné matky, nezávislé na muži.

Ženy současnosti zkouší naplnit jedinou funkční logiku funkční rodiny  tak, že se pokouší donutit a manipulovat muže k tomu, aby samy sebe ovládaly prostřednictvím nás mužů. Pokud se vám zdá, že to nedává smysl, tak vězte, že je to opravdu smysl nedává. Ale přesně toto společnost dívky učí.

Dívky předpokládají společensky platnou normu, že muž je jim nejvýše roven, přesto u něj potřebují nalézt dominanci a schopnost ženu ovládat a směřovat. Bez morálních omezení minulosti tak dívky hledají u mužů dominanci pomocí neustálého shit testování. VyhledávajíPravděpodobně vše, co jste doposud slyšeli o vztazích mužů a žen, nebyla pravda ale názory předkládané femfašistickou společností. Společnost toleruje pouze názory, které jsou shodné s touto destruktivní vztahovou “módou”, proto i veškeré obecně rozšířené rady nevedou k lepšímu, ale naopak situaci zhoršují.

Mužské a ženské srdce, jejich očekávání a potřeby, jsou stvořeny a vyladěny do vzájemné jednoty. Jsme přeci jen jedna bytost, která má dvě pohlaví pouze za účelem rozmnožování. Pokud vše zůstává podle lidem přirozeného řádu věcí, lidé žijí v rodinách a jejich pokolení se rozšířuje a prospívá.

Poslední století se ale pyšní lidé rozhodli odstoupit od přirozeného řádu a vylepšit se. Jelikož byla role vůdčího pohlaví mužského shledána jako “výhodnější”, myšlenky pyšného člověka se vydaly cestou, že i ženy budou ve vůdčí roli jako muž. Neustálým zdokonalováním této částečně logické, bohužel ale prakticky nemožné a destruktivní myšlenky nyní naše civilizace dospěla do smrtelného stavu. Všechny ženy jsme úplně vykořenili ze ženské role a ony teď zoufale hledají mužský element aby se tam mohly vrátit.

Kriticky destruktivní lidské nápady jako je tento s rovností a reciprocitou pohlavních rolí ale nevede ke změně lidských emocionálních potřeb. To jen lidé naivně věří, že dokážou ovládat své vlastní tělo a pudy. Móda a společenské konvence mluví o vyrovnaných právech mužů a žen, ženská emoce ale stále hledá a bude hledat dominantního muže, protože právě dominantní muž ženě působí plný prožitek života v těle ženy a emocionální spokojenost.

Nesmyslnými společenskými konvencemi spoutané ženy od první třídy vychováváme tak, aby jednaly proti své přirozenosti. Člověk je velmi typický tím, že často tvoří A, ale vůbec neřekne ono pověstné B. Tím že se člověk rozhodl, že předefinuje roli ženského pohlaví, vůbec neřekl, jaký vliv očekává na mužské pohlaví a co více, jaký vliv očekává na soužití obou coby jediné společné lidské bytosti. Výsledkem je samozřejmě to, že posunutím práv žen kupředu se ženy ocitly v prázdnotě. Před nimi není nic, co tam potřebují k realizaci své pohlavní strategie vedoucí k emocionálnímu uspokojení životem. Zoufalé ženy nasazují veškeré zbraně svého tělesného působení k jedné věci, k hledání dominantního muže. Posunuly se ale tak daleko, že používají ten nejtěžší kalibr. Shit testy a citové vydírání. Přirozenou ženskou sexuální strategii, manipulaci, vyhrocenou do ničím neomezené zvířecí krutosti. Vše použito při zoufalé snaze narazit na dominantní rezistenci skutečného muže.

Jelikož se lidé navzdory všem svým debilním nápadům nikdy duševně a emocionálně nezmění a navždy zůstane v jejich srdcích přirozená kaskáda emocionální závislosti, jedinou spravedlivou cestou k dosažení naplnění emocionálních potřeb obou pohlaví je důsledné vzdělávání mužů v nové situaci a posunutí mužů v nekompromisnosti a tvrdosti vystupování přesně o ten krok, o jaký ztvrdlo srdce ženy.

Současná situace přináší SNADNO popsatelné negativní jevy.

Maxima regula je jediný použitelný zdroj rad pro muže. Všechny ostatní jsou k ničemu. Všechny ostatní ‚vztahové rady‘ jsou takzvané společensky propagované shit testy

Problematika fungování, a samozřejmě také nefungování lidských vztahů je jednoduchá. Je naivní věřit tomu, že lidské sexuální strategie jsou tak složité, že se ani nedají pochopit. Je to spíše naopak. Jsou zbytečně jednoduché. Akorát femfašistická propaganda se snaží to zamlžovat a statisíce článků a studií se snaží lidem v nutit myšlenku, že “vědci to mají pod kontrolou”.

Naprostá většina ostatních vztahových magazínů a rad neobsahuje ve skutečnosti žádnou využitelnou radu, jen obrovské množství textu a neustále hovory o jakýchsi abstraktních pojmech. Ostatní magazíny existují proto, aby bylo stále o něčem psát když to lidé kupují.

MAXIMA #2: Žena nechce, abys ji potřeboval, pouze abys ji chtěl. V okamžiku, kdy se tvá touha změní v potřebu, už nebude chtít ona tebe.

MAXIMA #3: Jediná žena, která má právo po muži požadovat služby je ta, kterou muž označí za svou milovanou manželku. (Ochrana před nepřátelským chováním žen)

MAXIMA #4: Způsobem, kterým muži milují ženy, milují ženy jen své děti.

MAXIMA #5: Pokud nejsou dívky vychovávány pro muže (jako manželky), automaticky jsou vychovávány proti mužům (jako nepřátelé). Vyplývá to totiž z funkce Emocionální kaskády. (O využívání vaší osoby bez vašeho souhlasu)

MAXIMA #11: Bojová síla národa a jeho obranyschopnost plně závisí na správné výchově žen do role manželek mužů. Pokud jsou ženy vychovány proti mužům, je národ bezbranný. Muži bojují jen za své manželky a rodiny, pokud je nemají, nemají důvod cokoliv bránit. (O zodpovědnosti žen k národní bezpečnosti)

MAXIMA #19: Veškeré předchozí oběti a skutky jsou vymazány a zapomenuty pokud jí pokračující asociace s vámi již nepřinese hmatatelný benefit. Zjednodušeně: Nemůžeš-li pro ni nic dalšího udělat, vše co jsi udělal doposud se nestalo. – viz Briffaultův zákon

MAXIMA #26: Je-li se submisivním mužem, dává přednost své spokojenosti. Je-li s dominantním, dává přednost té jeho. Uspokojení dominantního muže uspokojuje také ji. Spokojenost submisivního muže tento efekt nemá, tudíž je pro ni irelevantní.

MAXIMA #32: Ženská pravda je vždy takovou, jakou ji potřebuje mít. Pokud se abstraktní pravda zrovna nehodí jejímu psychologickému rozpoložení, na jejím místě vzniká disociativní, vhodnější “tělesná pravda”.

MAXIMA #33: Feminismus neudělal z žen něco, čím dřív nebyly. Rukou muže se dříve ženy stávaly lepšími, nejen kvůli mužům, ale taktéž pro jejich vlastní dobro. Současný feminismus je samovláda žen, která odhalila jejich přirozenou absenci jakékoliv hlubší, ne-povrchní, slušnosti a respektu. Odstraněním mechanizmů společenského zostuzování, které tlačily ženy ke vznešenosti a důstojnosti, ukázal feminismus jejich divokou náturu. Vše, co je na ženské povaze negativní, ruka feminismu násobí.

MAXIMA #34: Muži musí získat status a moc, aby byli milováni; ženám a dětem stačí existovat.

MAXIMA #50: Pokus debatovat s někým, jehož mysl upřednostňuje emoce před rozumem, je pouze ohromným cvičením v marnosti a vyčerpává trpělivost. Proto se nepřete se ženami. Nemá to smysl. Nelze argumentovat vůči pocitům, ty lze pouze manipulovat.

MAXIMA #71: Chlapec vychováván bez otce, nebo otcem slabým, má vysoké šance být zženštilý. Dívka vychovávána bez otce, nebo otcem slabým, bude pravděpodobně maskulinní. Z nesprávně vychovávaných dětí se stávají dysfunkční dospělí. Takoví jedinci mohou projít procesem sebezdokonalení a postupem času sami sebe přeprogramovat, ale to se stává zřídka a není to optimální. Jste-li rodiči, dělejte pro své děti to nejlepší. Muži, buďte mužštější, méně shovívaví. Ženy, nejste důležitější než vaše rodina. Bez ní nejste nic. Zradou vlastních dětí a jejich otce vážně riskujete svou budoucnost.

MAXIMA #93: Je-li žena dosažitelná ale muž věří, že na ni nemá, pak na ni nemá.

MAXIMA #97: Ženy ve svém životě potřebují od muže mužnost, pevnost, vedení a rozhodování; touží po tom. Ve vztahu, nejsi-li dostatečně maskulinní, tvá žena tě bude podvádět. Je to jen otázkou času. Jako takového, úspěšnost vztahu je primárně tvou zodpovědností, nikoliv její.

MAXIMA #98: Nejsi-li dostatečně (pro její spokojenost) maskulinním mužem, ženy tě budou emocionálně zneužívat, dokud se konečně nenaučíš maskulinním být. Jejich nátura zde, byť neúmyslně, zvráceně slouží jako nástroj k posílení. Jí způsobené rány ti dodají hybnou sílu potřebnou, aby ses stal lepším mužem. Jsou to ženy, které dohání muže k rudé kapsli.

MAXIMA (NEČÍSLOVÁNO): Rozdíl mezi ženou, která přijala femfašismus a ženou, která ho nepřijala, je ten, že když žena, která odmítla femfašismus něco chce, tak se snaží působit co nejmileji a něco za to poskytovat, alespoň co se týče chování. Naopak žena, která přijala femfašismus, se snaží přiostřovat a získat, co chce, svou protivností a nesnesitelností.