Konspirační teorie

Konspirační weby, které jako původce zla označují tajné spolky a nikoli satana, slouží dílu klamu stejně, jako média hlavního proudu.

Konspirátoři, kteří jako původce zla neoznačují satana, ale nějaké tajné spolky (např. ilumináty), ignorují skutečnost, že skutečným původcem zla je satan. Tajné spolky jsou jen loutky v rukou satana, který je posléze zlikviduje, až už je (po svém příchodu jako bezbožník ohavnost) nebude potřebovat, stejně jako Hitler zlikvidoval svou vlastní SA, když už ji nepotřeboval (noc dlouhých nožů).

Satan se poté přihlásí a řekne: „Já jsem váš zachránce, který zlikvidoval ty zlé ilumináty, židozednáře a chazary, a pomůžu vám vybudovat lepší svět.“ A většina lidí, včetně mnoha ‚konspirátorů,‘ kteří do poslední chvíle budou hledat viníka v nějakém tajném spolku, mu na tento klam naletí a s radostí přijmou jeho znamení na čelo a na ruku.

Nikdo neví, jaké je původní povolání britské královny. Ale každý ví, že se koupe v krvi malých dětí a píchá si adrenochrom.

Témata, kterými se konspirační teorie zabývají, samozřejmě nejsou nic vymyšleného. Samozřejmě že tyto tajné spolky jako ilumináti, židozednáři a chazaři existují a páchají zlo. Samozřejmě že Kaligeri pod démonickým vlivem zosnoval plán na likvidaci etnických Evropanů, k čemuž slouží tzv. vakcinace na covid-19. Samozřejmě že mocní tohoto světa jsou satanisté. Nejsou to ale původci zla, nýbrž jen loutky ovládané satanem.

Toto je problém konspiračních webů. Pokud neoznačují za viníka satana, ale jeho loutky, pak navádějí lidi na špatnou cestu. Navádějí je k tomu, že stejně jako ti, co dosud věří vládě a médiím hlavního proudu, uvěří satanovi, až se celému světu skrze jeho mluvící obraz šelmy představí jako zachránce a spasitel.

Není špatné se zabývat konspiračními teoriemi. Je ale nutné znát celou pravdu, jinak se člověk uchýlí k bludným závěrům.