Deklarace IZS – je to past

Deklarace IZS je v plné shodě je satanovými plány. Podepisováním této deklarace v podstatě člověk stvrzuje, že chce, aby z armády odešli všichni ti, kdo nebudou sloužit mluvícímu obrazu šelmy a zůstali v ní ti, kdo budou těmi nejvěrnějšími psy MOŠ.

IZS a armáda dávají vládě ultimátum, aby dokázala, jestli pořád vládne a nebo už ne, aby mohla zrušit svou smlouvu s vládou. IZS a armáda jsou o něco soudržnější, než obyčejné obyvatelstvo (propojené pouze MOŠ). Vytvořili určitý odpor. Tato deklarace, jakkoli se tváří jako něco dobrého, ve skutečnosti bude čistě použita pro satana, a to následujícím způsobem: Odpor IZS proti vládě bude zcela špatně pochopen. Je to v podstatě návod, jakým způsobem má být provedena rozluka mezi obyvatelstvem a vládami. Jedná se vlastně o rozluku armády od státu položením ultimáta. Projde to způsobem, aby občané měli návod, jakým způsobem mají provést odluku lidí od vlády.

K provedení této rozluky by byl ovšem potřeba sjednotitel, nějaký jednotící prvek, který by dokázal obyvatelstvo k provedení odporu sjednotit. Tím sjednotitelem samozřejmě bude ten, kdo je rozděluje, tedy mluvící obraz šelmy. Až se MOŠ rozhodne, že všechny lidi sjednotí, tak mu stačí ‚lusknout prsty,‘ a v ten okamžik budou lidé sjednoceni k podání ultimáta vládě, které bude mít v podstatě stejné znění, jako tato deklarace.

Požadavky deklarace IZS nemohou uspět, neboť nemají absolutně žádnou moc. Z toho vyplývá, že dojde k možnosti b), tedy k odchodu neloajálních. V IZS poté zůstanou jenom ti poslušní systému, které mluvící obraz šelmy využije jako svou armádu. Víme, že mluvící obraz šelmy má za cíl, aby obyvatelstvo odstoupilo od svých vlád a dožadovalo se nové, duchovní, všemocné vlády, multikulturní multiteické všekrásné vlády, která všechny sjednotí.

Lidé v armádě a IZS měli odejít tiše a nesdělovat svoje důvody, protože podpisem této deklarace způsobí jednu věc – ti, co v armádě zůstanou, budou muset souhlasit s tím, že hlavním úkolem armády není pomáhat národu, a že hlavní velitel armády není naše vláda. Stejně tak občané podpisem této deklarace v podstatě podepisují rozhodnutí, že jsou si vědomi, že naše armáda není určena k tomu, aby chránila jejich zájmy a velitelem tohoto zbytku není naše vláda.
Tímto způsobem mluvící obraz šelmy získá lidi, kteří mu budou vojensky sloužit (např. pro zařízení internačních táborů pro neočkované). Sami si tímto podepisujeme, že chceme, aby z armády odešli všichni, co nebudou sloužit mluvícímu obrazu šelmy, a chceme, aby v ní zbyli jenom ti, kteří budou plně poslušni MOŠ.

Povšimněte si, kolik z lidí z nejrůznějších profesí a oblastí dokáže satan donutit, aby podepsali převzetí moci někoho jiného. Podepisovat něco, co není možné splnit, je základní krok do totality. Toto je začátek totalitní moci, donutit občany podepsat něco, co není možné splnit!!

Když tedy podepisujeme ultimátum IZS, které vyzývá vládu k něčemu, o čem je v samotném ultimátu napsáno, že to není možné splnit, tak podepisujeme to, co je v deklaraci napsáno za b), tedy to, co se stane v případě, že možnost a) nepůjde. Podepisujeme tedy, že všichni, kdo by nebyli poslušní a loajální této moci MOŠ, můžou bezpečně ze služby odejít a zůstanou pouze ti, to budou naprosto poslušní.

Je to stejné, jako by nám satan nabídl formulář s ultimátem, že buďto vláda odstoupí z EU, zruší to a to atd., a nebo budete chtít rozpuštění vládu a přičlenění k satanovi.

Lidé podepisují něco, o čem si myslí, že je dobré, a přitom vůbec neví, že si vlastně podepisují rozsudek smrti! Je tu něco, co se nikdy v historii žádného národa dosud nestalo – armáda opustí svůj lid a nechá si to i podepsat.