Znamení šelmy

„A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ Zjevení 13,16–18

Znamení šelmy je označení pro satanovo znamení, které se bude přijímat na čelo nebo na ruku a bez kterého nikdo nebude moct v satanově nové, bezhotovostní společnosti, nakupovat ani prodávat. Každý, kdo toto znamení přijme, zpečetí svůj osud v ohnivém jezeře!

Znamení šelmy bude mít následující atributy:

 1. Bude vyrobeno a dáváno lidmi
 2. Bude lidmi dobrovolně přijímáno
 3. Bude přijímáno s vědomím, že se jedná o konečné rozhodnutí následovat vyvoleného pána
 4. Bude společenskou logikou vnímáno jako správné, až v podstatě nezbytné

  Co znamení šelmy není

  Znamení šelmy není:
  1. Čip
  2. Vakcína na covid-19
  3. Tetování
  4. …

  Ačkoliv tyto věci jsou jistě krokem ke znamení šelmy, nejsou ještě samotné znamení. V satanských naukách se bude právě před čipováním jako údajným znamením šelmy varovat, aby byli lidé udrženi ve falešném pocitu bezpečí, že nebezpečí je zažehnáno.