Vševidoucí oko, oko boha hora, oko prozřetelnosti

Symbol tzv. vševidoucího oka je symbol otevřeného oka, které někdy bývá uvnitř pyramidy. Někdy je kolem tohoto oka také zobrazena záře.

Symbol pochází původně ze starověkého Egypta, kde symbolizoval egyptského boha Hora. Později symbol převzala katolická církevní organizace a doplnila ho o trojúhelník. Symbol také používají svobodní zednáři, kteří ho doplnili o nedokončenou pyramidu.

Vševidoucí oko v trojúhelníku se často vyskytuje v katolických kostelech. Podle římskokatolické církevní organizace tento symbol má údajně symbolizovat Boží trojici a Boží vševědoucnost, proto se mu někdy říká ‚oko prozřetelnosti‘. Nic takového ale v Bibli není.

Tento symbol se také nachází na Deklaraci práv člověka a občana, na amerických dolarových bankovkách, a ukazují ho mnozí umělci ve filmovém i hudebním průmyslu.

Není to symbol Boha, ale satana

Ve skutečnosti se jedná o symbol satana a o symbol satanovy snahy být jako Bůh.

Satan, na rozdíl od Boha, není vševědoucí, všudypřítomný ani všemocný. Nemůže, na rozdíl od Boha, dělat všechno a ani nevidí až na samotný konec časoprostoru. Od počátku se ale snažil se Bohu vyrovnat.

Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo, synu úsvitu? Byl jsi odseknut k zemi, ty, který jsi porážel národy! A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn; usednu na Hoře shromáždění na nejzazším severu. Vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu. Jenže jsi svržen do podsvětí, do největších hlubin jámy. Izaiáš 14:12-15 CSP

Oko ‚prozřetelnosti‘ tedy symbolizuje satanovu touhu být jako Bůh, jeho snahu stejně jako Bůh vidět všechno a ovládat čas a prostor. Nedokončená pyramida pak symbolizuje spolupráci člověka se satanem, protože tato spolupráce stále probíhá.

Není náhoda, že tento zvrácený, satanistický symbol, lze nalézt i ve filmovém a hudebním průmyslu a na amerických dolarových bankovkách, kde je napsáno také: „Novus ordo seclorum.“ tj. nový řád věků, a „Annuit coeptis.“ tj. on (satan) schválil námi započaté.