Peace symbol, obrácený kříž, Neronův kříž, Runa smrti

Tzv. ‚peace symbol‘ je v současnosti znám jako symbol míru. Tento znak navrhl v roce 1958 britský profesionální návrhář Gerald Holtom a do obecného povědomí ho vnesl britský aktivista Kampaně za jaderné odzbrojení Art Bigelow. V USA byl tento symbol používán celá 60. léta, mj. ve spojení s kontrakulturou a hnutím proti válce ve Vietnamu. Údajný symbol míru začali používat hippies – hnutí, které vzniklo kolem roku v roce 1965. S hippies sympatizovalo mnoho zpěváků a hudebních skupin, např. Beatles. Symbol se dal spatřit i v Československu, když v roce 1968 došlo k invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy. Dodnes je symbol poměrně často používán, mj. i ve filmovém a hudebním průmyslu, na olympijských hrách a v mnoha jiných oblastech. Používají ho také feministky a LGBT aktivisté.

Pravda o ‚peace symbolu‘

Ve skutečnosti se jedná o odporný satanistický a okultní symbol, o obrácený kříž se zlomenými rameny, který reprezentuje poraženého Ježíše Krista. Je to prastarý symbol nenávisti vůči křesťanům a rouhání Bohu. Pokud se podíváme do dávné minulosti, tak zjistíme, že tento symbol nikdy nebyl symbolem míru, ale symbolem smrti. Tento kříž byl po dlouhá staletí křesťany označován jako tzv. Neronův kříž, podle římského císaře Nerona, který s oblibou nechával ukřižovat křesťany hlavou dolů.

V minulosti se též používal také v druidském čarodějnictví a při satanských rituálech. Satanisty byl používán při iniciačních obřadech přijímání nových členů. Nový člen vstoupil do magického kruhu s obráceným křížem v ruce. Pak musel odmítnout křesťanství v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Nakonec kříž zlomil. Falešný symbol míru též používal zakladatel satanské církve Anton LaVey při svých rituálech. Za 2. světové války byl ‚peace symbol‘ znám jako runa smrti, byl používán při  pohřebních obřadech vysokých nacistických důstojníků.

Není možné změnit význam symbolu

V současné době se tento symbol vylhaně používá jako tzv. ‚symbol míru‘. Není však možné změnit význam symbolu, který byl původně vytvořen jako symbol uctívání satana.