Okultní a satanistické symboly

Symbolika na rozdíl od jazyků běžných nekomunikuje běžným, verbálním způsobem, ale prostřednictvím různých obrazů. Jelikož vládcem tohoto světa je satan, slouží symbolika převážně k šíření satanistických symbolů. Mnohé z těchto symbolů mohou ukazovat i běžní občané, kteří si neuvědomují, co vlastně ukazují a jaký je skutečný význam těchto symbolů.

Není možné změnit význam symbolu, který byl původně určen jako vzdávání pocty satanovi. Nemůžete například vzít pentagram a říct, že to je křesťanský symbol. Nebo vzít runu smrti a říct, že je to ‚symbol míru‘. Rozhodně není dobré tyto symboly ukazovat, neboť jejich používáním člověk v jakékoliv podobě vzdává holt temné straně. Někdy může být šíření těchto symbolů spojené s kletbou.

Mezi nejčastější satanistické, okultní, pohanské a zednářské symboly patří:

 1. 666, číslo šelmy (symbolika, gesta, názvy)
 2. Symboly dračího semene – hadů, draků, reptiliánů, mimozemšťanů
 3. Pentagram
 4. Hexagram
 5. Svastika
 6. Obrácený kříž, runa smrti (dnes tzv. ‚peace symbol‘), egyptský ankh a další satanistické napodobeniny křesťanského kříže
 7. Kružítko a pravítko s písmenem ‚G‘ uprostřed (zednářské symboly)
 8. Rohy, symboly rohů (včetně slavného Churchillova gesta ‚V for victory‘)
 9. Vševidoucí oko, třetí oko, oko boha hora (satana), oko prozřetelnosti
 10. Baphomet, jak nahoře, tak dole (as above, so below)
  A tisíce a tisíce dalších symbolů…