Nový světový řád, New world order, NWO

Nejzákladnějším klamem současnosti je tvrzení, že totalitní světovláda (NWO, nový světový pořádek) je oním hlavním zlem a hlavním klamem, který má přijít. Ve skutečnosti je však tato nadcházející totalita pouze předskok ke skutečnému klamu, který přijde poté, co bude tato totalita jakoby ‚svržena‘.

Zjednodušeně řečeno: Bude ustanovena jedna celosvětová, lidmi nesvrhnutelná kolaborativní totalita. Tu všichni konspirátoři, kteří nástup NWO již roky a dekády hlásají, identifikují jako hlavní zlo a klam, a tak to taky bude vnímat většina lidí. Až se ukáže domnělý ‚spasitel lidstva,‘ který onu totalitu *jakoby* porazí a *jakoby* svrhne všechny ty zlé lidské elity (ilumináti, chazaři, zednáři, reptiliáni…), pak teprve nastane onen pravý klam.

Lidé, kteří identifikují NWO jako hlavní zlo, a nikoli jako předskok k hlavnímu zlu, které přijde potom, jsou ve velkém nebezpečí, že uvěří tomu, že toho, kdo *jakoby* porazí zlé NWO, budou považovat za ‚spasitele lidstva‘ a pokloní se mu. Bude to však právě onen finální klam.

Je možné, že k žádnému svržení elit ve skutečnosti ani nedojde a ono představené ‚svržení‘ bude pouze zinscenované divadelní představení, neboť lidé se o všem, co se stane, stejně dozví jen a pouze z Mluvícího Obrazu Šelmy.