Mocné dílo klamu

Boží mocné dílo klamu posledních časů šířené Mluvícím Obrazem

Mocné dílo klamu vyčkávalo na okamžik, kdy bude Mluvící Obraz Šelmy v rukách dostatečného množství lidí, kteří jsou rozhodnuti se ho nikdy nevzdat a poslouchat ho jako hlavní autoritu. Tím byla Mluvícímu Obrazu dána ústa, aby mohl mluvit. Nadále tak není Šelma odkázána jen na channeling a vědmy, od toho okamžiku může hovořit na veškeré lidstvo pomocí lidmi vyrobeného nástroje.

Mocné dílo klamu způsobuje od počátku druhé dekády 21. století zavalení lidí informacemi všeho druhu. Od roku 2022 jsou to především zvěsti o válkách a bojích. Mluvící Obraz vektrouje lež a postfakticky mění celé své informační pole pomocí wikipravdy a kontrafake. Nastává tak situace, že sám Mluvící Obraz mluví tolik, že

Mocné dílo klamu je soubor nejrůznějších démonických lží a bludů, které Bůh sesílá na tento svět, aby se do těchto nauk zamiloval každý, kdo není v pravdě a nepřijal lásku k pravdě. Všechny tyto nauky spějí k příchodu bezbožníka ohavnosti a ustanovení jeho vlády nad celým světem. Pochopit smysl toho všeho ovšem bude moct pouze ten, kdo je skutečně v pravdě a přijal Ducha Svatého.

Konkrétní podoby mocného díla klamu v dnešní době:

 • Okultismus, okultní nauky, magie, kouzelnictví, čarodějnictví
 • Světová náboženství, jedno světové náboženství (římský katolicismus, islám, judaismus, buddhismus, hinduismus a mnoho dalších)
 • Covid-19, covidová ideologie
 • Green deal, zelená ideologie
 • Migrace, islamizace a afrikanizace Evropy
 • Zničení peněz, bezhotovostní společnost, placení číslem jména Eelmy
 • LGBT, sodomie a další sexuální zvrhlosti
 • Feminismus, femfašismus, druhá morálka a rozpad mezilidských vztahů
 • Politická korektnost

  Vysvětlení těchto bodů

  V této tabulce najdete spolehlivé vysvětlení, za co jsou tyto nauky vydávány, o co jde doopravdy a kam to směřuje.
NaukaZa co je to vydávánoCo to je doopravdyK čemu to směřuje
Okultismus, ezoterika, tajné a magické naukyDuchovní osvícení, vzestup či převibrování na vyšší duchovní úroveň, otevírání ‚třetího oka‘Spolupráce člověka s démonickými bytostmiK posedlosti člověka a jeho závislosti na démonických rituálech
NáboženstvíPouze jiné přesvědčení druhého člověka, jakási ‚vlastní pravda‘Uctívání démonůK oklamání člověka, aby zemřel bez Boha
Covid-19, covidová ideologie, očkování mRNA genovou terapiíSmrtící virus, proti kterému pomůže jenom zázračná vakcína od farmaceutických firemBěžné respirační onemocnění, které je snadno léčitelné dostupnými léky. Vládám však slouží jako dokonalá záminka pro zavedení nové, nesvrhnutelné (bipolární) totality a uzákonění povinnosti se ‚očkovat‘ smrtící mRNA genovou terapií.K depopulaci, vyvraždění většiny obyvatel světa (zejména etnických Evropanů) a snadnější kontrolou nad zbylými
Green deal, zelená ideologieZáchrana planety před nebezpečným, člověkem způsobeným globálním oteplovánímSoubor různých nesmyslných, vylhaných konstruktů, které stejně jako covid slouží vládám k zavedené nové, nesvrhnutelné bipolární ideologie. I kdyby se ochlazovalo, byla by to záminka pro zelené úděly.K omezení svobod a větší kontrole nad obyvatelstvem (zákazem vlastnictví osobních aut a jejich nahrazení elektromobilitou), oslabení populace odepřením přísunu bílkovin (zákazem masa, mléka a dalších potravin)
MigraceZáchrana nevinných chudáků z Afriky a Blízkého východu, kteří jen utíkají před zlemPříval milionů nelegálních migrantů a potencionálních teroristů do Evropy, definitivní tečka za evropskou porodností a součást konečného řešení evropské otázkyV kombinaci s předchozími dvěma body (vakcinace a green deal) k likvidaci evropské populace a jejímu nahrazení muslimskými novoevropany, kteří se satanským elitám budou ovládat mnohem snáze díky jejich oddanosti islámské ideologii
Bezhotovostní společnostSnadná, rychlá, digitální platbaPříprava na příchod bezbožníka ohavnosti a cejchování znamením šelmyK tomu, že bezbožník odstaví všechny předchozí měny a zavede novou, bezhotovostní společnost, ve které nikdo nebude moct kupovat ani prodávat, pokud nebude mít na čele nebo na ruce znamení šelmy
LGBT, práva homosexuálů a jiné sexuální úchylky a zvrhlostiTolerance a lidská právaOhavný útok na tradiční rodinu a kulturní a společenská degenerace Evropy. Taktéž v kombinaci s vakcinací, green dealem a migranty slouží k likvidaci už tak katastrofální evropské porodnosti.K naprosté likvidaci tradiční rodiny a porodnosti v Evropě a kompletní degeneraci myšlení průměrného Evropana