Likvidace rolí muže a ženy

Důležitým cílem, kterého se satan snaží dosáhnout při jeho plánu na ovládnutí světa, je samozřejmě úplná likvidace všech tradičních hodnot a zejména rodiny. Faktem totiž je, že hlavou rodiny je muž otec, nikoli žena matka. Tak tomu bylo vždy v minulosti a je to dobré, neboť tak stanovil Bůh (podle Bible je muž ‚hlavou‘ ženy), avšak satanovi se podařilo tuto skutečnost pomocí různých genderových a femfašistických nauk převrátit v mysli mnohých žen. Kdo to chce rozporovat, ať to rozporuje Stvořiteli tohoto vesmíru, neboť On to takto zařídil.

Muži jsou obvykle silnější než ženy, a to jak fyzicky, tak mentálně. Neznemaná to, že by ženy nemohly sportovat, jak by tu někteří chtěli chytat za slovo, ale zkrátka pokud vezmete náhodného muže a náhodnou ženu, v 999 případech s tisíce bude po obou stránkách silnější muž. To není žádný sexismus, to je prostě konstatování biologických faktů. Stejně tak to, žemuži se rozhodují převážně na základě logiky a faktů, ženy zase na základě emocí.

To, že žena je podřízena muži v manželství i rodině, není nic špatného! Je to naopak zcela přirozené, pouze my v dnešní době máme úplně překroucený význam slova ‚podřízenost‘. Představujeme si pod tím něco jako otroctví, ale to přece není pravda.

Někteří lidé často namítají, když někdo namítne něco proti femfašistickým naukám: „Ty jsi proti právům žen?!“ Kdepak, nejsem proti tomu, aby mohly ženy např. mít zaměstnání, sportovat nebo volit. To jsou ale práva čistě POLITICKÁ, která nemají nic společného s tím, o co femfašismu doopravdy jde. Femfašismu jde prostě o to udělat z žen muže. Aby ženy převzaly všechny mužské úlohy, což ale biologicky není možné.Faktem taky je, že pouze muž dokáže dobře vést vztah. ‚Vztahy‘, které ‚vede‘ žena, končí VŽDY katastrofou. Bez výjimky.

Více na digitalnivztah.cz