Homosexualita, transsexualita, LGBT, sodomie, sexuální zvrhlosti

Nebudeš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost

Jedním z Božích trestů za provinění je zanechání lidí nečistým pudům, kdy lidé propadají zhoubné touze po stejném pohlaví, případně touze po tom obcovat s dětmi, se zvířaty, změnit si pohlaví atd. Jelikož tyto svazky nemohou plodit děti, je tím naplněno Boží varování o tom, že pokolení těch, co opustí cesty Boží a vzplanou touhou po stejném pohlaví, se nerozmnoží a vymřou bez potomstva.

Propagace homosexuality a LGBT v médiích

Jelikož média (obraz šelmy) slouží ‚bohu‘ tohoto světa, tedy satanovi, musí neustále všem lidem cpát odpornou, satanistickou propagandu hnutí LGBT. Tato propaganda je založena čistě na ideálech satanistického humanismu a druhé morálky.

Mnoho celebrit tohoto světa, zejména těch propagovaných americkým hollywoodem, jsou součástí tohoto hnutí. Ověřit si to můžete například zde: https://www.bitchute.com/profile/HtOsuCm6ancr/

ROZEPSÁNO