Feminismus je pro ženy ponižující

Celý feminismus je vlastně i pro samotné ženy neskutečně ponižující, neboť se snaží docílit toho, aby ženy převzaly všechny maskulinní kvality a role mužů.

NENÍ pravda, že muži a ženy jsou si ‚rovni‘. Nejsou, ale vzájemně se doplňují a tak je to přirozené. Že žena je podřízena muži a že muž je hlavou ženy (a rodiny), stejně jako hlavou může je Kristus, na tom přece není nic špatného. Naopak, takto je to zcela přirozené, ale satanovi se za posledních 30 let podařilo dokonale toto všechno v myslích lidí převrátit.

Neříkám zde, že by ženy neměly mít právo např. volit, vzdělávat se, sportovat nebo i mít zaměstnání (vždyť i v Přísloví 31 je ideální ženě připisováno zaměstnání). Toto všechno jsou ale práva politická, která nemají nic společného s tím, o co femfašismu jde doopravdy!

Feminismus NENÍ hnutím za práva žen. Není to hnutí snažící se zrovnoprávnit muže a ženu po stránce politické (např. právo volit nebo se vzdělávat), ale hnutí snažící se doslova udělat z žen muže. Hnutí snažící se, aby ženy převzaly role mužů, tedy hnutí za LIKVIDACI tradiční rodiny.

Není překvapivé, že za vznikem feminismu stojí židozednáři a satanisté Rockefellerové. https://digitalnivztah.cz/henry-makow-rockefellerove-predelali-zenu/