Dvojitá kletba vyřčená mluvícím obrazem šelmy

Kletba je mechanizmus, jak dostat do vlivu manipulace kohokoliv, kdo věří emitentovi kletby. Bezbožník ohavnost bude potřebovat vystupovat jako univerzální zachránce a spasitel lidského pozemského života ve všech jeho aspektech. Proto potřebuje vytvořit univerzální kletbu ohrožení života lidí. Zde přichází na řadu mocnosti. Použije na to kletbu mocností neživých ve smyslu: “Planeta se zlobí a bude zabíjet lidi” – a kletbu mocností života: “život se zlobí a bude zabíjet pomocí nemocí.

Jelikož ale bezbožník potřebuje převzít vládu nad všemi lidmi, potřebuje zničit důvěru lidí v jakékoliv současné lidské vlády a zřízení a zlikvidovat hybnou sílu všech současných vlád a mocných lidí, tedy jejich peníze. Poté chudým i bohatým, svobodným i otrokům předá k placení své znamení nebo alespoň jeho číslo. Všechno ostatní zlikviduje.

K univerzální kletbě živé i neživé přírody, tedy k mocnostem, přidá oblíbenou bipolární (A-B) ideologii, která bude zcela diskreditovat původní lidské vlády.

A to takto: U neživých mocností: a) nebudete dělat nic a přiroda lidi bude zabíjet, nebo za b) budete dělat všechno a zcela vás to zničí, a u mocností života: a) nebudete nic dělat a nemoc vás zabije, a za b) budete dělat všechno a zlé úmysly lidí při vaší “léčbě” vás zabijí.

Mluvící Obraz té Šelmy pak nechá všechny vlády vyhlásit peněžní závazky za všechny předchozí slova Mluvícího Obrazu, a poté svou neomezenou mocí (která mu byla dána Bohem) vyhlásí, že vlády lidí všechny lidi zradili.

„Každý, kdo se nechá naočkovat, zemře.“
„Každý, kdo se nenechá naočkovat, zemře.“