Digitální vztah – první vztahový magazín POUZE pro muže

Autor webu PravdaTěVysvobodí.cz souhlasí a ztotožňuje se s informacemi prezentovanými na velmi kvalitně zpracovaných stránkách pana ‚A. Biče‘, digitalnivztah.cz. Toto není žádná reklama, pouze doporučení kvalitně zpracovaných stránek ke studiu a rozsuzování.

https://digitalnivztah.cz

Magazín Digitální Vztah tvoří výjimečný a potřebný protipól časopisů a webů PRO ŽENY. Tyto ženské časopisy jsou psány pro to, aby byly hodně čtené a žádané, a z toho důvodu obsahují populární nepravdy. Ženské magazíny se snaží neustále obhajovat neúspěch ženské emancipace a vysvětlovat, že za nespokojeností žen a rozpadem vztahů stojí muži a jejich neschopnost. Také vyučují ženy nelidskému přístupu k mužům jako k neživým předmětům, které je nutno správně používat, aby fungovaly správně…