Demagog.cz

Demagog.cz je fact-checkingový web zabývající se cenzurou informací a diskreditací nepohodlných názorů, jež jsou označeny jako ‚dezinformace‚. Jako všechny ostatní presstitutí weby, i tento je samozřejmě placený ‚vnějšími‘ zdroji a nemá nic společného s pravdou.

Tento web a lidé, co za ním stojí, se podílejí na cenzuře nepohodlných názorů a mazání všech lidí, kteří se opováží sdělit nepříjemnou pravdu. Jejich zásluhou např. přišel o své stránky bývalý poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Lubomír Volný.