Cestování v čase

‚Cestování v čase‘ do budoucnosti (tedy od ‚včera‘ do ‚zítra‘) samozřejmě je možné, neboť jej všichni prožíváme vzhledem k přirozenému toku Času. V praxi ale většina lidí má pod tímto pojmem na mysli spíše:

  1. Zrychlené cestování do vzdálené budoucnosti (např. do roku 2100)
  2. Cestování do minulosti (např. do roku 1900)

    Zrychleně do budoucnosti
    Teoreticky možné pomocí aplikace teorie relativity a ohýbání časoprostoru. V praxi však téměř či úplně nerealizovatelné vzhledem k obrovskému množství energie, které by na tento úkon bylo potřeba. Hmotné objekty ve vesmíru (např. černé díry, neutronové hvězdy) sice zakřivují časoprostor, jsou však příliš daleko na to, aby se k nim lidé mohli kdy dostat. Toto cestování má tedy být lidem zapovězeno.

    Do minulosti
    Není možné ‚změnit minulost‘, neboť by tím došlo k vyvolání tzv. časového paradoxu, tedy konání mimo Boží vůli, což je nemožné. Neboť žádná stvořená bytost nemůže učinit nic, co by překračovalo Boží vůli a Boží zákony.

Jedná se o vysoce oblíbené téma v různých vědeckofantastických dílech, obvykle lechtající sluch skrze lidskou pýchu na vlastní domnělé poznání. Ve filmech o ‚strojích času‘ se běžně vyskytují bezpředmětné a zcela zcestné smyšlenky. Je pochopitelné, že démoni sledování těchto děl, jdoucích vědeckými smyšlenkami proti Bohu a Božím věcem, ‚odměňují‘ blaženými tělesnými pocity.