Časový paradox

Označení pro jev, který může nastat v souvislosti s cestováním v čase. Lze tyto paradoxy rozdělit do dvou kategorií: na ‚otevřené‘ paradoxy, které mají řešení a mohou nastat, a ‚uzavřené‘, které řešení nemají a tedy nemohou nastat, neboť by jinak způsobily zhroucení Božího stvoření. Z tohoto důvodu je samotná mechanika cestování v čase značně omezena, aby nebylo možné jakkoliv měnit minulost ve snaze zabránit vyplnění Božího plánu.

Bůh ale říká: Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se naplní a každé své přání vykonám.