Bezhotovostní společnost

Vznik bezhotovostní společnosti je klíčový pro nastolení nového světového řádu, tedy vlády bezbožníka ohavnosti

Až bezbožník ohavnost zlikviduje současné vlády a odstaví je od jejich peněz, přijde s vlastní platební metodou založenou na číslech. Tato platební metoda bude zcela bezhotovostní a její používání bude podmíněno znamením na čele nebo na ruce. Bez tohoto znamení nebude moct nikdo kupovat ani prodávat.

Až bude svět jen krok od vytvoření bezhotovostní společnosti, bude to už jen těsně před začátkem cejchování znamením šelmy.