Agenda 2030

Agenda 2030 je čistě satanistickou agendou, která směřuje k příchodu bezbožníka ohavnosti. Pomocí humanisticky a líbivě znějících cílů navazují dojem, že se jedná o něco záslužného a dobrého. Tak to ale není, neboť všechny tyto cíle nahrávají satanovi při nastolení jeho světovlády.

Skutečné cíle Agendy 2030 jsou následující:


cíl č. 1: žádná chudoba = centralizace bankovního systému, bezhotovostní společnost a globální digitální měna;
cíl č. 2: žádný hlad = GMO potraviny pro všechny;
cíl č. 3: kvalita zdraví a života = masová vakcinace, potravinové standardy, zákaz přírodní medicíny;
cíl č. 4: kvalitní vzdělání = vymývání mozků přes donucovací vzdělávací systém od narození po hrob;
cíl č. 5: rovnost pohlaví = kontrola populace přes nucené ,,rodinné plánování”, propaganda LGBT a femfašismu;
cíl č. 6: čistá voda a hygiena = privatizace vodních zdrojů a fluorizace vody;
cíl č. 7: dostupná a čistá energie = centralizovaná kontrola všech energetických zdrojů a zásob, chytrá síť;
cíl č. 8: důstojná práce a ekonomický růst = TPP, volné zóny obchodu, které slouží korporátním zájmům, deindustrializace, centralizovaná kontrola všech ekonomických aktivit;
cíl č. 9: průmysl, inovace a infrastruktura = cesty s mýtem, veřejná doprava, environmentální restrikce;
cíl č. 10: snížení nerovností mezi zeměmi a v rámci zemí = ještě více byrokracie v regionálních politikách;
cíl č. 11: udržitelná města a komunity = shromáždění lidí do hustě osídlených míst, nepřetržitý dozor nad obyvateli;
cíl č. 12: zodpovědná spotřeba a výroba = centralizace výroby a distribuce a zrušení střední vrstvy;
cíl č. 13: ochrana klimatu = green deal, uhlíková daň, obchodování s emisemi, odsunutí lidí z půdy, konec vlastnictví osobních aut;
cíl č. 14: udržitelné využívání oceánů a moří = centralizovaná kontrola nad oceány a moři a nad vším, co je v nich;
cíl č. 15: udržitelné využívání pozemních ekosystémů a lesnictví a zachování biodiverzity = větší environmentální omezení, více kontroly nad přírodními zdroji a nerosty;
cíl č. 16: mír, spravedlnost a silné instituce = světový soud ,,spravedlnosti”, větší kontrola nad regiony a podrobení celé populace policejnímu státu;
cíl č. 17: partnerství za cíle = odstranění národních suverenit na celém světě, globalizace s cílem zavést orwellovskou byrokracii pod záštitou OSN, předání veškeré moci do rukou globální vlády.

Agenda 2030 není dobrá v žádném ze svých bodů, jakkoli se tak může tvářit. Vzhledem k tomu, že satan se rád převléká za anděla světla, to ovšem není nic překvapivého.