Není to nedůvěra k lékařství

Není to nedůvěra k lékařství, je to nedůvěra k neznámé moci

Odpírači vakcinace jsou propagandou vždy označováni jako lidé, kteří nerozumí principu této ověřené lékařské metody. Odpírači vakcinace ale vakcinaci povětšinou rozumí a důvěřují tomuto postupu. Odpírači vakcinace ale nevěří anonymní entitě, která jim chce něco píchnout. Jedná se tedy o nedůvěru k neznámému subjektu, jehož úmysly jsou nejasné.

Současný člověk je tedy propagandou ideologie vyučován prasečími kanály internetu, že někdy je anonymní entita zcela zlá a nepřátelská, jako například naprosto mainstreamový názor že ekoteroristé (ti, co propagují nejrůznější ‚zelené dohody‘) jsou nedůvěryhodní blázni, ale zároveň je vyzýván k neomezené důvěře ke stejné entitě, která chce všechny očkovat.

Klamači lidí tedy vždy uspějí, protože běžný člověk tápe a neví, komu důvěřovat

Vše je způsobeno tím, že původní demokratické vlády začaly spoléhat na elektronická média jako na hlavní komunikační prostředek se svým vlastním lidem. Do elektronické globální komunikace s obyvatelstvem se ale “napíchnula” jiná globální totalitní moc, která nyní s obyvatelstvem země hovoří stejným způsobem, jako původní vlády. Tato moc má naprostou moc nad všemi médii, všichni lidé totiž internet prohledávají a jeho informace berou za směrodatné.

Tato neomezená mediální moc elektronických obrazů způsobuje, že původní vlády musí pouze komentovat a snažit se přizpůsobit své národy tomuto hlasu a hrají tak až druhou roli.

Záměr mediokracie je všechny přivést do internetu ke lžím a způsobit rozdělení občanů

Současné původní národní vlády jsou nyní v roli jakýchsi psů, kteří musí povinně vodit lidi každý večer do stoky internetu, kde je naprostá jistota, že se každý setká s převažující většinou lží ze kterých si musí vybrat. Vlády jsou nuceny záměrně nepoužívat nezfalšovatelných a prokazatelných metod vyhlašování nařízení, tedy prostředky hromadných SMS, tlampače, informační cedule instalované armádou na veřejných místech. Místo toho jsou obyvatelé záměrně přiváděni při hledání zmatených nařízení do internetu, aby mohly konzumovat propagandistickou ideologii totalitní moci.

Rozdělená společnost, uvržená globální mediokracií do zmatků a vzájemné neávisti bude velmi dobře připravena na sjednocení pod personifikovanou moc falešného spasitele.