Lockdown

Lockdown je dočasný požadavek, aby lidé zůstali tam, kde jsou (doma), obvykle kvůli specifickým rizikům pro sebe nebo pro ostatní (pokud se do té doby mohli volně pohybovat).

Pojem „zůstat doma“ se často používá pro uzamčení, která ovlivňují určitou oblast, spíše než pro konkrétní místa. Často je spojeno s omezeními veřejného života s cílem zabránit epidemii nebo pandemii. V době trvající pandemie covidu-19 byly jednotlivých zemích vyhlašovány rozsáhlé uzávěry.

Původní význam slova lockdown je uzamčení vězňů v celách jako dočasné bezpečnostní opatření. Termín se používá pro vězeňská pravidla, která mají obvykle zabránit lidem, informacím nebo předmětům opustit oblast. Pravidla mohou obvykle iniciovat pouze lidé v pozici autority.