Juden nicht willkommen – protižidovská vyhláška z roku 1940

Je skoro neuvěřitelné, jak je tato vyhláška dnes aktuální. V podstatě stačí jen nahradit slovo ‚Židé‘ slovem ‚neočkovaní‘, případně také jméno již dávno zesnulého okresního hejtmana JUDr. Brože Kubkem či Vojtěchem.

Probudí se konečně občané České republiky, nebo se vrátí tyto vyhlášky, pouze s tím rozdílem, že místo ‚Juden nicht willkommen‘ budou psát ‚Ungeimpft nicht willkommen‘?